torsdag 31 maj 2007

Vad händer med oss?

Vi har fått frågan om all utveckling av hd.se nu kommer att läggas över i nya bolaget. Så är ej fallet. Vi har nyligen anställt nya utvecklare och vi kommer inte att slå av på takten. Det nya bolaget kommer snarare att ge oss möjlighet att öka takten än mer.

Vi välkomnar det nya bolaget och ser fram emot ett tätare samarbete med de andra bolagens utvecklingsavdelningar.

1 kommentar:

Fredrik Nygren sa...

Samma här. Det ska bli kul med en bunt nya kollegor. Nu kör vi!